"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

PRZEDSZKOLE

Zapisy do przedszkola - zapraszamy !

zapisyprzedszkole.jpg [500x667]

2017b1