"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Galeria

Prezentacja - Uroczystość nadania Szkole Podstawowej SPSK w Lisewie Kościelnym imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ilość zdjęć: 40

2017b1