"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Galeria

Pontyfikat bł. Jana Pawła II - wystawa okolicznościowa

Kserokopie znaczków pocztowych, kart pocztowych i kopert ze zbiorów prywatnych Mirosława Kowalkowskiego

Ilość zdjęć: 25

2017b1