"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Galeria

95 rocznica odzyskania niepodległości

Ilość zdjęć: 8

2017b1