"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Galeria

Spotkanie ze strażakami

Strażacy-ochotnicy z OSP Złotniki Kujawskie z wizytą w naszej szkole.

Ilość zdjęć: 32

2017b1