"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Galeria

Przedstawienie "Dwie Dorotki" 2014

Ilość zdjęć: 27

2017b1