"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Galeria

Warsztaty mikołajkowe z rodzicami

Ilość zdjęć: 11

2017b1