"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Galeria

Dzień Dziecka w Szkole w Lisewie

Karaoke śpiewali: -solo Hubert Kawczyński kl. II SP, Oliwia Studzińska kl. II SP, Ola Panfil kl. II SP - grupowo dziewczęta z klasy VI SP, I i II GIM przy wsparciu pani Ali Cybulskiej

Ilość zdjęć: 6

2017b1