"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Małgorzata Cybulska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Dyrektor Szkoły

Alicja Cybulska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy III i VI Szkoły Podstawowej

Anna Czajkowska

Funkcja: Logopeda

Jolanta Fagas - Gołębiewska

Funkcja: Nauczyciel

Mirosław Kowalkowski

Funkcja: Nauczyciel

Marcin Skonieczka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca kl.VII Szkoły Podstawowej

Agnieszka Lorowicz

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca kl.V Szkoły Podstawowej i kl.III Gimnazjum

Irena Wachowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca kl.II Gimnazjum

Ks. Krzysztof Skrzypczak

Funkcja: Nauczyciel

Wioletta Kunicka

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztof Jarocki

Funkcja: Nauczyciel

Mariusz Kopydłowski

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Stefańska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Przedszkole

Brygida Majewska

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Wołczyk

Funkcja: Wychowawca

oddział przedszkolny

Patrycja Szafrańska

Funkcja: Nauczyciel

Anna Maciejczak

Funkcja: Wychowawca

Kl. I
2017b1