"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Małgorzata Cybulska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

Alicja Cybulska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy II i V Szkoły Podstawowej

Anna Czajkowska

Funkcja: Logopeda

Jolanta Fagas - Gołębiewska

Funkcja: Nauczyciel

Mirosław Kowalkowski

Funkcja: Nauczyciel

Marcin Skonieczka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca kl.VI Szkoły Podstawowej i kl.II Gimnazjum

Justyna Jankowiak

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca kl.IV Szkoły Podstawowej i kl.III Gimnazjum

Anna Aleksandrowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca kl.I Gimnazjum

Ks. Krzysztof Skrzypczak

Funkcja: Nauczyciel

Wioletta Kunicka

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztof Jarocki

Funkcja: Nauczyciel

Mariusz Kopydłowski

Funkcja: Nauczyciel

Monika Sas

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej,
Przedszkole

Joanna Stefańska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Przedszkole

Brygida Majewska

Funkcja: Nauczyciel

Renata Rucińska

Funkcja: Nauczyciel

2017b1