"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Renata Rucińska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wiedza o społeczeństwie, Język polski

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum SPSK
09:30 - 10:15 Język polski 1 GIM Kl.I
2017b1