"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Wioletta Kunicka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Fizyka, Chemia

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum SPSK
08:30 - 09:15 Chemia 1 GIM Kl.I
14:05 - 14:50 Fizyka 1 GIM Kl.I
2017b1