"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Krzysztof Jarocki

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Przyroda, Biologia, Geografia

2017b1