"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum SPSK
10:30 - 11:15 Zajęcia techniczne 1 GIM Kl.I

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum SPSK
09:30 - 10:15 Wychowanie do życia w rodzinie Kl.I
2017b1