"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Brygida Majewska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Historia, Historia i Społeczeństwo

2017b1