"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Irena Wachowicz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Język polski - dodatkowy

Wychowawca kl.II Gimnazjum

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
11:50 - 12:35 Język polski 3 GIM Kl.VI
2017b1