"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Joanna Stefańska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie przedszkolne

Przedszkole

2017b1