"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Małgorzata Cybulska

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Dyrektor Szkoły

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
10:30 - 11:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
08:30 - 09:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
08:30 - 09:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
08:30 - 09:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
10:30 - 11:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II
2017b1