"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Monika Sas

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie przedszkolne, Wychowanie fizyczne, Edukacja wczesnoszkolna, Plastyka

Wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej,
Przedszkole

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
12:20 - 13:05 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
09:30 - 10:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II
10:30 - 11:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
09:30 - 10:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II
11:30 - 12:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
09:30 - 10:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II
11:30 - 12:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
11:30 - 12:15 Edukacja wczesnoszkolna Nr 5 KL.II
2017b1