"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Anna Czajkowska

Funkcje: Logopeda

Przedmioty: Logopedia - grupa

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
12:20 - 13:05 Logopedia - grupa Nr 5 KL.II
2017b1