"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Ks. Krzysztof Skrzypczak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Religia

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
10:50 - 11:35 Religia Nr 8 Kl.IV

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
14:30 - 15:15 Religia Nr 1 Kl.VI

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
09:50 - 10:35 Religia Nr 2 Kl.V
11:50 - 12:35 Religia Nr 1 Kl.VI
12:20 - 13:05 Religia Nr 5 KL.II

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
10:30 - 11:15 Religia Nr 5 KL.II
10:50 - 11:35 Religia Nr 2 Kl.V

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
11:50 - 12:35 Religia Nr 2 Kl.IV
2017b1