"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
08:30 - 09:15 Zajęcia komputerowe Pracownia komputerowa KL.II
Gimnazjum SPSK
11:30 - 12:15 Informatyka Pracownia komputerowa Kl.I

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
14:30 - 15:15 Zajęcia komputerowe Pracownia komputerowa Kl.V

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
13:40 - 14:25 Informatyka Pracownia komputerowa Kl.VI
14:30 - 15:15 Zajęcia komputerowe Pracownia komputerowa Kl.IV
2017b1