"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Agnieszka Lorowicz

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Matematyka, Godzina wychowawcza, Matematyka - zajęcia dodatkowe

Wychowawca kl.V Szkoły Podstawowej i kl.III Gimnazjum

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
12:45 - 13:30 Matematyka Nr 1 Kl.VI
Gimnazjum SPSK
13:15 - 14:00 Matematyka 1 GIM Kl.I
Szkoła Podstawowa SPSK
13:40 - 14:25 Matematyka Nr 1 Kl.V
14:30 - 15:15 Godzina wychowawcza Nr 1 Kl.VI

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum SPSK
08:30 - 09:15 Matematyka 2 GIM Kl.II
Szkoła Podstawowa SPSK
09:00 - 09:45 Matematyka Nr 1 Kl.V
09:50 - 10:35 Matematyka Nr 1 Kl.V
Gimnazjum SPSK
11:30 - 12:15 Matematyka Kl.I
Szkoła Podstawowa SPSK
12:45 - 13:30 Matematyka Nr 1 Kl.VI
13:40 - 14:25 Matematyka Nr 1 Kl.IV

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
09:00 - 09:45 Matematyka Nr 1 Kl.IV

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
12:45 - 13:30 Matematyka Nr 1 Kl.IV

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
09:00 - 09:45 Matematyka Nr 1 Kl.VI
09:50 - 10:35 Matematyka Nr 1 Kl.VI
10:50 - 11:35 Matematyka Nr 1 Kl.IV
11:50 - 12:35 Matematyka Nr 1 Kl.V
2017b1