"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Kadra

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum SPSK
12:20 - 13:05 Język niemiecki Kl.I
14:55 - 15:40 Język niemiecki - dodatkowy - grupa Kl.I

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
13:40 - 14:25 Język niemiecki Nr 1 Kl.VI
14:30 - 15:15 Język niemiecki Nr 2 Kl.IV

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa SPSK
09:00 - 09:45 Język niemiecki Nr 3 Kl.V
2017b1