"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Przedmioty

Fizyka

Nauczyciel: Wioletta Kunicka

Klasy: Kl.I

2017b1