B Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Gimnazjum SPSK w Lisewie Kościelnym
"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński
2017b1