"We wszys­tkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trze­ba od­czy­tać śla­dy miłości Bo­ga." Kardynał Stefan Wyszyński

Aktualności

15 listopada 2017 23:44 | Aktualności

99. Rocznica Odzyskania Niepodległości

W naszej szkole pamiętano o 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo,ści. Z tej okazji uczniowie tworzyli między innymi kolorowe kotyliony w barwach narodowych.

Przeczytano: 127 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

2017b1